Peter Šmidriak

Rating a informácie o Peter Šmidriak

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Peter Šmidriak 10916 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 451858. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 47.8723% spoločností je horších ako Peter Šmidriak.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Peter &Scaron;midriak" href="http://peter-smidriak.sk-rating.com/">
   <img src="http://peter-smidriak.sk-rating.com/peter-smidriak.png" width="150" height="25" alt="Rating Peter &Scaron;midriak" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Peter Šmidriak

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia